Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. Remontuję dom z 1970 roku czy potrzebuję świadectwo energetyczne dla starego budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest konieczne do sprzedaży lub wynajmu budynku bez względu na datę budowy. Należy je zamówić po wykonaniu remontu.

2. Wymieniam grzejniki w mieszkam w bloku - czy potrzebuję świadectwo energetyczne dla mieszkania w bloku?

Tak, certyfikat energetyczny niezbędny jest nie tylko dla całego budynku, ale także dla jego części jakim jest lokal mieszkalny lub lokal użytkowy. Przy sprzedaży lub wynajmie, będzie konieczne świadectwo energetyczne dla mieszkania.

3. Czy potrzebuję świadectwa energetycznego do odbioru nowego budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie jest wymagane do odbioru budynku. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku znajduje się w projekcie technicznym niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Świadectwo energetyczne budynku będzie konieczne do jego sprzedaży lub wynajmu.

4. Świadectwo charakterystyki energetycznej przy sprzedaży mieszkania / domu - jakich dokumentów potrzebuję?

Przy sprzedaży / wynajmie - mieszkania / domu / lokalu potrzebne jest prawidłowo wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej zarejestrowane w systemie teleinformatycznym ministerstwa, które prowadzi rejestr świadectw.

Do prawidłowego wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebny jest szereg szczegółowych danych technicznych związanych z konstrukcją oraz systemami instalacyjnymi budynku, mieszkania lub lokalu. Dane te zbiera osoba, uprawniona do wykonania świadectwa energetycznego pozyskując je z dostępnej dokumentacji technicznej, którą udostępnia właściciel, zarządca budynku lub dział techniczny zajmujący się konserwacją obiektu. Dane takie uzupełniane i weryfikowane są w trakcie wizji lokalnej w budynku lub lokalu.

5. Brak świadectwa charakterystyki energetycznej - jaka jest kara?

Za brak świadectwa energetycznego przy akcie notarialnym sprzedaży lub wynajmie grozi kara grzywny. Notariusz poinformuję o tym fakcie sprzedającego, który obowiązany jest zapewnić ten dokument.

6. Zakładamy fotowoltaikę na budynku gospodarczym - czy potrzebujemy świadectwa energetycznego?

Budynki gospodarcze niewyposażone w instalację zużywające energię (z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego) nie muszą poświadczać świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeżeli Budynek posiada jakąkolwiek instalację do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub / i ogrzewania,  świadectwo energetyczne będzie wymagane.

7. Jak szybko mogę uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej? Czy można je wystawić "od ręki"?

Nie. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga zebrania wielu szczegółowych danych technicznych związanych z budynkiem lub lokalem oraz bardzo skomplikowanych obliczeń. Po dokonaniu obliczeń eksportowane są one na stronę ministerstwa za pomocą systemu teleinformatycznego i tam uzyskują odpowiednią formę graficzną kilkustronicowego kolorowego dokumentu oraz swój unikatowy numer. Następnie świadectwo energetyczne należy pobrać ze strony ministerstwa i dostarczyć klientowi formie elektronicznej lub papierowej z podpisem osoby uprawnionej do jego wykonania.

Cały proces prawidłowego wykonania świadectwa wraz ze zbieraniem danych i wizją lokalną w budynku lub mieszkaniu trwa wiele godzin.

8. Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Pod warunkiem, że w domu nie dokonano termomodernizacji i np. wymiany okien, czy modernizacji systemów ogrzewania.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com