Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

Polityka prywatności

Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest URSAE W. Leszczyński adres: ul. Rakowiecka 41/19, 02-521 Warszawa – firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem NIP 5241064292, REGON: 011705090

Możesz się skontaktować:

 • listownie, na adres: URSAE W. Leszczyński, ul. Rakowiecka 41/19, 02-521 Warszawa
 • telefonicznie, na nr telefonu: 602 612 210
 • mailowo, na adres: biuro@ursae.pl
Inspektor Ochrony Danych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres: URSAE W. Leszczyński Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Rakowiecka 41/19, 02-521 Warszawa
 • mailowo, na adres: biuro@ursae.pl
Jakie dane osobowe zbieramy?

W związku użytkowaniem strony zbieramy informacje o ilości wejść na stronę.

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zbieramy następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 • kontaktu z klientem, który przesłał zapytanie za pomocą formularza kontaktowego
 • analityki internetowej strony www oraz analizy odwiedzin
 • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art.6 ust. 1 f) RODO, które obejmują:
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe;

  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;

  • wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać:

 • do firmy Google Analytics oraz Facebook (Dane analityczne dotyczące użytkowania strony (ilość wejść na stronę))
 • kurierowi lub listonoszowi w celu przesłania korespondencji.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie masz prawa?

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
  • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
  • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych -z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wyżej wymienione prawa możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem przekazanym do nas w postaci pisemnego oświadczenia:

 • listownie lub osobiści, na adres: URSAE W. Leszczyński, ul. Rakowiecka 41/19, 02-521 Warszawa
 • mailowo, na adres: biuro@ursae.pl

Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

Pliki cookie

Czym są pliki 'cookies'?

Poprzez pliki 'cookies' należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 'Cookies' zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików 'cookies'?

Pliki 'cookies' używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików 'cookies' używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików 'cookies' – 'sesyjne' oraz 'stałe'. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 'Stałe' pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików 'cookies' albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki 'cookies' wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki 'cookies' zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików 'cookies' mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików 'cookies'

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 'cookies' na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 'cookies' w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 'cookies' dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików 'cookies', może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com