Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

Program "Moje ciepło"

Dofinansowanie do zakupu pompy ciepła

Certyfikat energetyczny jest jednym z dokumentów wymaganych do załączenia do wniosku o dofinansowanie z programu "Moje ciepło".
Kto może skorzystać z programu "Moje Ciepło"?

Program skierowany jest do osób, które są w trakcie, lub właśnie wybudowały dom jednorodzinny (w tym w formie szeregówki lub bliźniaka) i zamontowały lub planują montaż pompy ciepła.

Kwota dofinansowania

W ramach tego programu ma być dotacja do 30 % kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła będzie to maksymalnie do 7 000 zł (dla powietrznej pompy ciepła) lub nawet 21 000 zł (dla gruntowej pompy ciepła).

Posiadacze karty dużej rodziny prawdopodobnie będą mogli liczyć na dotację do 45 % kosztów kwalifikowanych.

Warunki otrzymania dofinansowania
 • Do dotacji kwalifikowane są nowe budynki, oddane do użytkowania po 1 stycznia 2021 roku lub w trakcie budowy
 • Charakterystyka energetyczna budynku musi spełniać warunek:
  • dla wniosków o dofinansowanie składanych w 2022 roku: wskaźnik EP nie może przekroczyć 63 kWh/m2*rok
  • dla wniosków o dofinansowanie składanych od 2023 roku: wskaźnik EP nie może przekroczyć 55 kWh/m2*rok
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej1;
 • protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy2;
 • potwierdzenie dokonania płatności;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy3;
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy
 • inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

1 W dokumencie tym źródłem ogrzewania musi być pompa ciepła i tym samym wskaźnik EP powinien być wyliczony dla wszystkich urządzeń grzewczych, w tym dla pompy ciepła.

2 Należy przedstawić potwierdzenie płatności (KP, DW, potwierdzenie przelewu), które będzie można jednoznacznie powiązać z fakturą lub przedstawić oświadczenie wnioskodawcy/wystawcy faktury.

3 Należy przedstawić Kartę Dużej Rodziny wystawioną na Wnioskodawcę.

Więcej informacji na temat programu "Moje ciepło", znajdą Państwo na stronie mojecieplo.gov.pl.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com